Condicions Us

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

 

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

 

Web: https://www.casatoc.cat/
Titular: KULUMINAS S.L. (d’ara en endavant  CASA TOC).
Domicili: Carrer Platja d’Aiguablava nº 8, 17255, Begur (Girona)
C.I.F:   B63420525
Telèfon: +347 972 11 32 32
Correu electrònic: info@casatoc.cat
Dades registrals:

 

 

 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la nostra pàgina web, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 

 

 1. Condició d’usuari i acceptació.

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de “Client” i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l’adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

CASATOC posa a disposició dels Usuaris i Clients l’adreça de correu electrònic info@casatoc.cat  per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

 

 1. Modificacions de l’avís legal y condicions generals.

CASATOC podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

 

 1. Responsabilitat de CASATOC.

Els productes i serveis presentats a la nostra pàgina web són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a CASATOC per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

CASATOC no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a CASATOC, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CASATOC, degudes a l’usuari, a tercers, o casos de força major. CASATOC no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, CASATOC no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de CASATOC pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CASATOC per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a CASATOC.

 

 

 1. Obligacions dels clients.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de CASATOC, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, CASATOC no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website l’usuari s’obliga a:

 1. a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
 2. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de CASATOC, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de CASATOC o en general de qualsevol tercer.
 4. d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.
 5. e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma
 6. f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CASATOC, els seus proveïdors o tercers.
 7. g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 

 

 

 1. Realització de la comanda.
Pas 1 Accedir al website Per a realitzar una comanda es necesari conectarse al website.
Pas 2 Omplir la Cistella de compra   L’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

Els preus i ofertes presentats a la nostra pàgina web són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

Pas 3 Validar compra Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades d’identificació de l’usuari, Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per CASATOC constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre CASATOC i els seus clients. CASATOC arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, CASATOC li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

Paso 4 Pagament Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarel·la que correspongui.

 

 1. Preus, canvis i anul·lacions.

Els preus indicats a la nostra pàgina web inclouen els impostos relatius a l’IVA Les anul·lacions i/o modificacions de les comandes, donada la naturalesa del producte, no s’admetran.

 

 

 1. Pagament.

CASATOC proposa com a mitjà de pagament el següent lloc web (https://pps.ecopaynet.com) que permet:

Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

CASATOC està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a CASATOC que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a CASATOC perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de CASATOC, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació.

CASATOC es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària. Pagament per transferència bancària: Pagui fent una transferència al següent compte: Dades:

Banc: BANC SABADELL

NoIBAN: ES91 0081 0681 1900 0113 0916

Assumpte: REFERÈNCIA COMANDA O NOM

Destinatari: KULUMINAS SL – CASATOC

 

Pagament per bizum: Bizum és la nova solució de pagaments a través de mòbil compte a compte que permet enviar i rebre els fons en temps real. Per a més informació i saber com funciona, visiti la seva pàgina web https://bizum.es/politica-de-privacidad/.

En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, CASATOC podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de CASATOC en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 

 

 1. Enviament de la comanda i despeses de transport.

Els productes s’envien a l’adreça d’enviament que el client/usuari hagi indicat a la comanda.

En cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l’expedició tindrà en compte el lliurament previst més llarg. En casos excepcionals, CASA TOC es reserva el dret de desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d’un segon enviament, els articles no disponibles. Totes les comandes de productes estan subjectes a l’acceptació de la comanda per part de CASA TOC.

CASA TOC no enviarà cap producte fins que no s’hagi comprovat que el pagament s’ha realitzat.

El termini de lliurament estimat és entre 1-6 dies laborables.

Es realitzaran enviaments per tot el territori català i espanyol.

Les despeses d’enviament i/o gestió no estan compreses en el preu del producte i es mostraran  al Client abans de finalitzar la compra.

L’import del transport vindrà inclòs a la factura del Client. El Client podrà comprovar el cost de l’enviament o la gestió abans de finalitzar la compra.

 

 

 

 1. Devolucions del producte.

No s’acceptaran devolucions del producte, ja que es tracta de productes perennes, al tractar-se de producte cuinats, que s’han de consumits de dins el període màxim de tres mesos.

Per política d’empresa, CASATOC no procedeix a recollir el producte que voleu ser canviat o retornat, ja que es tracta d’un bé de consum perenne, que per motius d’higiene i salut no pot ser venut de nou, per aquest motiu no es procedeix a la seva recollida i tampoc que el consumidor/usuari/client procedeixi a la seva devolució enviant-ho.

Els productes sol·licitats en la seva  comanda han estat comprovats pel fabricant corresponent en qualitat i estat.

En el moment del lliurament, assegureu-vos que el paquet rebut estigui externament en bon estat, completament tancat i sense signes de manipulació. En cas contrari, anota aquest fet a l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica-ho  mitjançant correu electrònic a info@casatoc.cat  el mes aviat possible.

En cas de disconformitat per qualsevol causa amb el producte rebut, i per procedir a la devolució del producte i al canvi posterior, d’acord amb el que estableix l’article 119 Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; se li reconeix el dret substitució del producte o la devolució dels diners..

L’empresa es compromet a fer la devolució de l’import pagat pel client en cas que el producte adquirit presenti faltes de conformitat (gust, mala olor).

La devolució dels diners es farà utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client.

 

 

 

 

 1. El dret de desistiment.

D’acord a l’establert a l’article 103 lletra D i E del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no es reconeix el dret al desistiment.

Els nostre productes son bens que es caduquen amb rapidesa i es troben precitats, un cop aquests han estat des precintats després de la entrega del producte, no poden se retornats per temes de salut i higiene.

 

 

 1. La garantia dels productes.
 2. L’empresa garanteix que els productes adquirits a la seva botiga de comerç electrònic compleixen els estàndards de qualitat establerts a la legislació vigent.
 3. La garantia no cobreix els danys causats per l’ús inadequat dels productes, així com els danys causats pel transport.
 4. La garantia s’estén als defectes de fabricació i producció, defecte dels ingredients/components dels productes oferts a la nostra botiga.
 5. En cas que un producte presenti un defecte de fabricació, les despeses d’enviament de devolució seran a càrrec de l’empresa.
 6. Si el producte rebut presenta algun defecte de fabricació, la botiga ofereix l’opció de devolució i reemborsament del producte.

 

En el cas de producte fungibles, com són els aliments, no és aplicable la garantia recollida a l’article 120 TRLGDCU.

 

 

 

 1. Atenció al client/comprador.

Podeu contactar amb CASA TOC enviant un correu electrònic a  info@casatoc.cat. Que en el supòsit , que presenteu una queixa o reclamació mitjançant aquesta via i no quedi satisfet amb la solució , si ho desitgeu, podreu acudir al Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya, a traves de l’enllaç http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/reclamacions/

 

 

 1. Mailchimp.

CASATOC contracta per a la gestió dels seus correus electrònics i llistes de distribució la plataforma proporcionada per l’empresa Mailchimp. L’Usuari pot accedir a la política de privacitat de Mailchimp a través del següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp és una empresa d’origen estatunidenc amb instal·lacions que se situen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de “Privacy Shield” d’acord amb la Decisió 2016/1250/ CE del 12 de juliol de 2016, la qual cosa la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la llei vigent

 

 1. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

 

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 

 1. Resolució alternativa de litigis.

Si té un conflicte amb un consumidor i vol evitar anar als tribunals, la resolució alternativa de litigis en pot ser una bona opció. Normalment és més ràpida, senzilla i barata que un procediment judicial. Engloba totes les maneres diferents de resoldre una reclamació sense recórrer a un tribunal: “mediació, “conciliació”, “arbitratge”, “defensor del consumidor”, “oficina de reclamacions”, etc.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: l’usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant l’enllaç per a la resolució de litigis de manera alternativa, accedint al següent enllaç.

 

 

 1. Resolució de litigis en línia.

Aquesta plataforma només és vàlida per a litigis entre empreses i consumidors.

Si té un conflicte amb un consumidor sobre una compra en línia i vol evitar un procediment judicial, la plataforma de resolució de litigis en línia pot ser l’eina adequada per a trobar una solució ràpida i econòmica. Pot utilitzar-la vostè per a formular una reclamació contra un client (per exemple, per impagament) o el client per a formular una reclamació contra vostè.

Si té una empresa en línia ha de proporcionar un enllaç directe a la plataforma de RLL des del seu web. La seva adreça de correu electrònic també ha d’estar clarament indicada en la pàgina web.

Quan tingui l’obligació (per llei, afiliació o contracte) de recórrer a un organisme de resolució de litigis específic, deurà:

-comunicar als consumidors, a través de la seva pàgina web, l’organisme de resolució de litigis i incloure’l en el plec de condicions

-informar els consumidors sobre la plataforma RLL en el plec de condicions i en les ofertes enviades per correu electrònic.

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm

 

 

 1. Legislació aplicable.

Les compravendes realitzades en CASATOC se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

– Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista ( “LOCM”).

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació ( “LCGC”).

– Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( “TRLGDCU”).

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSICE”).

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( “LOPD-GDD”).

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

 

 

 1. Fur aplicable.

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran de l’assumpte, són els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

 

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades al maig del 2023.